Fertilitetsförståelse och kroppskännedom

Lär dig att förstå din kropp och öka medvetenheten om fruktsamheten genom att observera och tolka din menscykel.

Vill Du Bli Gravid?

Planerar du/ni för en graviditet? Lär dig hur du kan förbättra din hälsa och öka förståelsen för din/er fruktsamhet.

MediYoga som terapi

Stärk din hälsa och utveckla ditt självledarskap genom individuell terapi och träning.
Hitta din rytm i livet!

Om Din Rytm

Om Din Rytm

Hos Din Rytm lär du dig att förstå och lyssna in din kropp och ditt sinne på ett nytt sätt. Jag har bred kunskap från flera områden såsom psykisk hälsa, reproduktiv hälsa och omvårdnad, sex- och samlevnad, existentiella frågor kring fertilitet, fertilitetsförståelse (Fertility Awareness), menscykelhälsa och hälsa i klimakteriet.

Jag har ett kognitivt förhållningssätt oavsett problematik vilket bl a innebär att jag bidrar med kunskapen om hur kropp, sinne fungerar och samverkar samt hur vår omgivning påverkar oss.
Terapin/handledningen och samtalen blir ett samarbete där du är expert på dig själv och jag bidrar med teoretisk kunskap samt erfarenhet från samtal och terapi.

Jag erbjuder KBT-behandling under handledning (elevterapi) under min utbildning 2020 till reducerat pris:
  • Depression/Utmattningsdepression
  • Ångest/panikångest
  • Social fobi
  • Stöd och krissamtal


  • Jag erbjuder behandling, handledning eller rådgivning vid:
  • Utmattningsdepression
  • Cyklisk nedstämdhet/depression (PMS)
  • Stressrelaterad ohälsa
  • Handledning i fertilitetsförståelse (graviditetsönskan/cykelhälsa)
  • Rådgivning om preventivmetoder (med och utan hormoner)

Min erfarenhet är att kognitiv beteende terapi, mindfulness, mediyoga och fertilitetsförståelse är fantastiska tekniker, var och en för sig eller i kombination. En kontakt kan se ut på olika sätt och vara lång eller kort beroende på vad du söker för.

Första terapisessionen är ett bedömningssamtal då du berättar vad du behöver hjälp med och jag delger dig vad jag kan erbjuda. Därefter gör vi en planering tillsammans. En kbt-behandling kräver i regel att vi träffas varje vecka speciellt i början av terapin för att hålla förändringsprocessen igång.

Handledning i fertilitetsförståelse börjar med en längre introduktion, följande session sker efter 2-3 veckor, därefter 4-5 veckor och sedan glesas sessionerna ut efter dina behov. Räkna med 5-8 sessioner under ett år. För dig som vill lära dig förstå din menscykel och upplever cyklisk ohälsa som tex menssmärta, riklig blödning, nedstämdhet, eller har svårighet att bli gravid, eller planerar inför en graviditet erbjuder jag handledning enskilt och i grupp.

Aktuellt