Avhandling

Avhandling

Fruktsamhet och barnafödande – upplevelser, tankar och attityder bland kvinnor som inte fött barn. http://publications.ki.se/xmlui/handle/10616/41502   – Vetenskapliga publikationer i avhandlingen Söderberg, M., Lundgren, I., Olsson, P., & Christensson, K. (2011). A Burden and a Blessing—Young Swedish Women’s Experience of Fertility. A Study Among Women Lacking Experience of Pregnancy and Parenthood. Health Care for Women International, […]