Vad är Fertility Awareness och Justissemetoden?

Vad är Fertility Awareness och Justissemetoden?

Fertility Awareness är ett begrepp som inkluderar olika metoder för att kartlägga menscykeln och därigenom få en förståelse för den egna fruktsamheten och reproduktiva hälsa. ”Medveten fruktsamhet” ger dig möjlighet att förstå kroppens cykliska förändringar bättre från mensdebut till mensslut. Medvetenhet om den egna menscykeln handlar om kunskapen att ”läsa” sin kropp. Du ökar din förståelse för hur […]