Varför är p-apparna inte ett bra hormonfritt alternativ?

Varför är p-apparna inte ett bra hormonfritt alternativ?

Det finns flera olika p-appar på marknaden som har olika funktion. Flera gör enkla matematiska beräkningar över mensdagarna medan andra baseras på mer avancerad matematik där daglig basal kroppstemperatur, mensdagar och hormonnivå kan registreras. De mer avancerade ger en prognos om när ägglossning kan komma att äga rum men saknar tilläggsinformation om när det fertila […]

Avhandling

Avhandling

Fruktsamhet och barnafödande – upplevelser, tankar och attityder bland kvinnor som inte fött barn. http://publications.ki.se/xmlui/handle/10616/41502   – Vetenskapliga publikationer i avhandlingen Söderberg, M., Lundgren, I., Olsson, P., & Christensson, K. (2011). A Burden and a Blessing—Young Swedish Women’s Experience of Fertility. A Study Among Women Lacking Experience of Pregnancy and Parenthood. Health Care for Women International, […]