Tar du hand om dig själv?

Tar du hand om dig själv?

Om medveten andning och självrespekt. Många faktorer påverkar vår hälsa och vårt hormonsystem, flera av dem kan vi påverka andra kanske minimera eller bara acceptera. Vi kan påverka hur vi tar hand om oss själva genom att vara uppmärksam på hur vi sover, äter, rör på oss, hur vi tänker och andas. När du blir […]

Avhandling

Avhandling

Fruktsamhet och barnafödande – upplevelser, tankar och attityder bland kvinnor som inte fött barn. http://publications.ki.se/xmlui/handle/10616/41502   – Vetenskapliga publikationer i avhandlingen Söderberg, M., Lundgren, I., Olsson, P., & Christensson, K. (2011). A Burden and a Blessing—Young Swedish Women’s Experience of Fertility. A Study Among Women Lacking Experience of Pregnancy and Parenthood. Health Care for Women International, […]