Justissemetoden

 

Justissemetoden (JM)

Med Justissemetoden ökar du din medvetenhet om din kropp och menscykel samt hur din fruktsamhet förändras under cykelns olika faser (sk. fertility awareness). Du får en bättre kroppsförståelse vilket ger dig nödvändig information när du ska göra viktiga val som rör din fruktsamhet och hälsa.

Vilka är fördelarna med att lära sig kartlägga sin menscykel?

-Du kan få värdefull feedback om din hormonella och gynekologiska hälsa

-Du förstår kroppens cykliska förändringar vilket ger stärkt egenmakt

-Det ger dig viktig kunskap om din kropp när du ska välja preventivmetod

-Du får en preventivmetod som du kan använda om och när behov finns

-Menscykelkunskap är grundläggande för att uppnå ”reproduktiv frihet”

Första mötet, ca 1,5-2 timmar

Under det första mötet går vi igenom din hälsohistoria, din nuvarande hälsa, din önskan med metoden samt kroppens reproduktiva anatomi och fysiologi. Därefter går vi tillsammans igenom användandet av JM, samt tips som kan underlätta ditt lärande och hjälpa dig uppnå dina intentioner.

Att lära sig Justissemetoden

Det bästa tillvägagångssättet för att lyckas med JM är att ta in så mycket du kan under den först introduktionen och därefter delta vid uppföljningshandledningarna som är upplagda för att snabbt hjälpa dig bli självsäker i förfarandet, och uppnå dina mål med lärandet. Under uppföljningshandledning kommer du kunna fördjupa kunskapen du erhållit, få svar på frågor som uppstått, lära dig hur du tolkar din menscykelkarta och få hjälp att nå dina mål utifrån dina individuella behov.

Vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv på hälsa som respekterar individens sexuella och reproduktiva val. Metoden stödjer reproduktiv frihet, och inkluderar alla menstruerare och deras partners. Vi arbetar utifrån en lärandemodell som är utformad för optimal användarframgång i att undvika eller uppnå graviditet.

Vad är Justissemetoden?

Justissemetoden är ett standardiserat system som är framtaget för att optimera inlärningen och det dagliga användandet.

Justissemetoden har sin grund i väl dokumenterad forskning och baseras på dagliga observationer av livmoderhalssekretet, mätningar av den basala kroppstemperaturen samt andra fysiska tecken. Observationen av livmoderhalsens sekret ger kunskap om vilka dagar som är fruktsamma och icke fruktsamma. Förändringen i kroppstemperatur under menscykeln ger besked om när ägglossning ägt rum. Justissemetoden applicerar ett holistiskt perspektiv som utrustar dig med praktisk kunskap om din menscykel för att bättre hantera din hälsa genom hela livet. Oavsett om det handlar om att hantera mensrelaterade besvär, förbättra din hälsa, att undvika graviditet, att bli gravid, eller förändringar i anslutning till klimakteriet.

Fördelarna med JM är att den är lätt att lära sig och är till god hjälp för att identifiera tecken på; hälsa och ohälsa, fertila och infertila dagar, samt ägglossning. Metoden är säker som preventivmetod och hjälpsam om man vill bli gravid, den skadar inte din hälsa på något sätt och går att använda under hela ditt reproduktiva liv. Kunskapen om din kropp ger dig möjlighet att utforska nya dimensioner av dig själv och stärker dig i och med att du blir medveten om de naturliga processerna i din kropp.

Justissemetoden kan skräddarsys efter dina behov, vare sig du har regelbundna eller oregelbundna cykler, om du ammar, har slutat med hormonella preventivmedel eller är i klimakteriet.