Öka din kroppskännedom

Medvetenhet om den egna menscykeln handlar om kunskapen att ”läsa” sin kropp. Dagliga observationer och registreringar av kroppens fruktsamhetstecken ger dig kunskap om din hälsa. ”Medveten fruktsamhet” ger dig möjlighet att förstå kroppens cykliska förändringar bättre från mensdebut till mensslut. Förståelsen för det som upplevs under en menscykel är till hjälp för att förstå många av de känslomässiga och kroppsliga förändringar som kan upplevas under cyklerna. Genom att du lär dig förstå och tolka menscykeln får du ökad kunskap om din kropp och fruktsamhet samt större självtillit när det kommer till viktiga livsval.

Handledningen är baserad på Justissemetoden, ett standardiserat system framtaget för att optimera inlärningen och det dagliga användandet, metoden har sin grund i väl dokumenterad forskning.

Har du redan börjat kartföra din menscykel med någon annan teknik är du också välkommen att kontakta mig.

Har du svårt att tolka vad din karta visar? Jag kan hjälpa dig att reda ut detta genom att gå igenom din observationsteknik och kartföring m.m.

För dig som inte har en menscykel är MediYogan ett fantastiskt verktyg för att hitta din rytm.