Fertilitetsförståelse och kroppskännedom

Medvetenhet om den egna menscykeln handlar om kunskapen att ”läsa” sin kropp. Dagliga observationer och registreringar av kroppens fruktsamhetstecken ger dig kunskap om din hälsa. ”Medveten fruktsamhet” ger dig möjlighet att förstå kroppens cykliska förändringar bättre från mensdebut till mensslut. Förståelsen för det som upplevs under en menscykel är till hjälp för att förstå många av de känslomässiga och kroppsliga förändringar som kan upplevas under cyklerna. Genom att du lär dig förstå och tolka menscykeln får du ökad kunskap om din kropp och fruktsamhet samt större självtillit när det kommer till viktiga livsval.

Handledningen är baserad på Justissemetoden (Symptothermalmetod), ett standardiserat system framtaget för att optimera inlärningen och det dagliga användandet. Metoden har sin grund i väl dokumenterad forskning.

Har du redan börjat kartföra din menscykel med någon annan teknik är du också välkommen.

Har du svårt att tolka vad din karta visar?  Jag kan hjälpa dig att reda ut detta genom att gå igenom din observationsteknik och kartföring m.m.

Önskar du en hormonfri preventivmetod?

För dig som inte vill eller kan använda hormonella preventivmedel erbjuder jag handledning i Symtothermalmetoden. Genom att lära dig att observera, registrera och tolka kroppens förändringar under menscykeln vet du när du är fruktsam och inte. En bonus är att du samtidigt får kunskap om ditt hormonsystem och din hela hälsa. Den här kunskapen är även viktig för dig som använder barriärmetoder (pessar, kondom, femidom).

Metoden kan användas oavsett om du har en regelbunden eller oregelbunden menscykel.

LÄS MER HÄR