Om

MALIN S 3685
Fotograf Ester Sorri

Din Rytm grundades av Malin Söderberg 2014.

Hos din rytm lär du dig att förstå din kropp på ett nytt sätt. Genom handledning ökar din medvetenhet om din fruktsamhet och hälsa – du lär dig observera, registrera och tolka din kropps förändringar under menscykeln. Denna kunskap är värdefull för att du bättre ska kunna förstå känslomässiga och kroppsliga förändringar och upplevelser under menscykeln, oavsett om du har en regelbunden eller oregelbunden menscykel.

Malin Söderberg är leg. barnmorska och forskare med särskilt intresse för fruktsamhet, hälsa och miljö. Hennes önskan är att menstruerare ska få möjlighet att lära sig mer om sin egen kropp och dess cykliska språk. Denna kunskap kan ge ökad självtillit och möjlighet att övervaka sin gynekologiska och sexuella hälsa.

Malin har arbetat som barnmorska inom födande och eftervård, på preventivmedelsmottagning, RFSU-klinik och ungdomsmottagning. Parallellt med det kliniska arbetet har hon bedrivit forskarstudier inom ämnet reproduktiv omvårdnad och hon disputerade i maj 2013 med avhandlingen; Fruktsamhet och barnafödande: upplevelser, tankar och attityder bland kvinnor som inte fött barn.

Malin är utbildad handledare vid Justisse Healthworks for Women i Kanada och i Sverige vid Skövde högskola.

Malin har intervjuats i Dagens Nyheter, Sveriges Radio och medverkat i TV4s Nyhetsmorgon. Hon är en flitigt anlitad föreläsare och handleder enskilda individer och par kontinuerligt till bättre kroppskännedom.