Om mig

MALIN S 3685
Fotograf Ester Sorri

Din Rytm grundades av mig, Malin Söderberg, 2014.

Jag är utbildad barnmorska och forskare med särskilt intresse för hållbarhet inom hälsa och miljö. Jag har de senaste åren specialiserat mig inom Holistisk Reproduktiv hälsa och MediYoga dels för egen utveckling och dels för att kunna erbjuda individ och företag möjlighet att integrera närvaro, acceptans, glädje och lust i vardagen.

Min önskan är att menstruerare (och partners) ska få möjlighet att lära sig mer om sin egen kropp och dess cykliska språk för ökad självtillit och möjlighet att förstå sin fertila förmåga samt övervaka sin gynekologiska och sexuella hälsa. I mitt arbete vänder jag mig till alla som vill veta mer om fruktsamhet och hälsa, oberoende av om du vill bilda familj eller ej.

Jag har arbetat inom födande och eftervård, på preventivmedelsmottagning, RFSU-klinik och ungdomsmottagning. Parallellt med det kliniska arbetet har jag bedrivit forskarstudier inom ämnet reproduktiv omvårdnad och disputerade i maj 2013 med avhandlingen; Fruktsamhet och barnafödande: upplevelser, tankar och attityder bland kvinnor som inte fött barn.

2019-2020 jag studerar för närvarande Kognitiv Beteendeterapi vid Svenska institutet för Kongitiv Psykoterapi i Stockholm. Halvtidsstudier som avslutas i dec 2020.

2016-2018 utbildade jag mig till MediYogalärare&terapeut vid MediYoga institutet i Stockholm . Lärare Anders och Elisabeth Engqvist.

2013-2017 arbetade jag som kursansvarig och föreläsare på Barnmorskeprogrammet, Karolinska institutet, Stockholm, och som vårdutvecklare på Mödrahälsovårdsenheten, SLL.

2015-2017 utbildade jag mig inom holistisk reproduktiv hälsa vid Justisse Healthworks for Women i Kanada. Utbildningen gav en fördjupning och ett helhetsperspektiv på vårt hormonella system som speglas i menscykeln och hur vi genom kunskap om densamma kan påverka vår hälsa och läkning. Jag erhöll en certifiering som Fertility Awareness Educator och handledare i Symptothermalmetoden enligt Justisse metoden.

Jag har även studerat Billings Ovulationsmetod genom WOOMB Int., Australien, 2017

International Certification through the Association for Fertility Awareness Professionals (AFAP).