Forskning

Fertility awareness baserade metoder (FABM) och dess effektivitet som preventivmetod

Fördelen med att lära sig observera kroppens fysiska tecken och symtom under menscykelns hormonella skiftningar ger en unik kunskap om fertila och infertila dagar samt förståelse för fertiliteten över tid. Effektiviteten av FABM bygger på att identifiera det fertila fönstret och genom ett aktivt val blir det möjligt att undvika eller uppnå graviditet. Som för alla preventivmetoder gäller även för FABM att användaren får adekvat undervisning av en utbildad handledare samt att reglerna följs. Därtill är användarens motivation och följsamhet till metoden avgörande för metodens effektivitet.

Manhart, M.D., et al. (2013). Fertility awareness-based methods of family planning: A review of effectiveness for avoiding pregnancy using SORT. Osteopathic Family Physician, Vol.5(1), pp 2-8.

Link retrieved Jan 30, 2018

https://doi.org/10.1016/j.osfp.2012.09.002

 

MediYoga & Mindfulness
Elizabeth Blackburn, Nobelpristagare 2009 för upptäckten av Telomerer, ändarna på kromoserna, och deras roll i vårt åldrande, är medförfattare till en artikel där man tittat på meditation och dess effekter på telomererna. Enligt preliminära fynd verkar det som att meditation faktiskt minskar slitaget på kromosomändarna och därmed kanske bromsar vårt åldrande.

Intervju med Elizabeth i Svenska dagbladet.
http://www.svd.se/traning-och-lugn-haller-cellerna-unga_8368084

 

 

Fruktsamhet och barnafödande – upplevelser, tankar och attityder bland kvinnor som inte fött barn.

I min avhandling belyses existentiella och sociokulturella frågeställningar om fruktsamhet och barnafödande i det moderna samhället.

http://publications.ki.se/xmlui/handle/10616/41502

 

Nedan finns de vetenskapliga publikationer som avhandlingen sammanfattar.

Söderberg, M., Lundgren, I., Olsson, P., & Christensson, K. (2011). A Burden and a Blessing—Young Swedish Women’s Experience of Fertility. A Study Among Women Lacking Experience of Pregnancy and Parenthood. Health Care for Women International, Volume 32 Issue 5, 402. doi:10.1080/07399332.2010.530725

Söderberg, M., Christensson, K & Lundgren, I. (2012). Childbearing – A project for future life – Swedish wmoen’s thoughts on childbearing lacking experience of giving birth and parenthood. Int J Qualitative Stud Health Well-being. http://dx.doi.org/10.3402/qhw.v7i0.17318

Söderberg M, Lundgren I, Christensson, K, Hildingsson I. (2013). Attitudes toward fertility and childbearing scale: an assessment of a new instrument for women who are not yet mothers in Sweden. BMC Pregnancy and Childbirth, 13:197. http://www.biomedcentral.com/1471-2393/13/197

Söderberg M, Christensson K, Lundgren I, Hildingsson I. (2015). Womens’ attitudes towards fertility and childbearing – a study based on a national sample of Swedish women validating the Attitudes to Fertility and Childbearing Scale (AFCS). Sexual and Reproductive Health Care. http://10.1016/j.srhc.2015.01.002.