Vill du bli gravid?

Kanske har du/ni nyligen börjat tänka på att bli gravid? Kanske har du/ni försökt under en tid? Eller vill du/ni se över er livsstil och hälsa innan en graviditet?

Vi vet idag att vår stressiga livsstil kan påverka vår fruktsamhet på ett negativt sätt. Men det finns också möjlighet att förbättra och stärka vår reproduktiva hälsa genom att se över och anpassa vår livsstil, våra tankemönster, närmiljö m.m. När du kan observera och tolka förändringar under menscykeln ökar din medvetenhet om din kropp och ditt sinne, din fruktsamhet och hälsa. Du kan lättare svara på frågan ”Är jag fruktsam idag?” 

Handledningen är baserad på Justissemetoden (Symptothermalmetod), ett standardiserat system framtaget för att optimera inlärningen och det dagliga användandet, metoden har sin grund i väl dokumenterad forskning.

Har du redan börjat kartföra din menscykel med någon annan teknik och har svårt att tolka vad din menskarta visar är du också välkommen att kontakta mig.

 LÄS MER HÄR