Vill du bli gravid?

Kanske har du nyligen börjat tänka på att bli gravid? Kanske har du försökt under en tid? Eller har du kanske funderingar kring hur du kan öka dina chanser att bli gravid?

Vi kan hjälpa till att klargöra frågor kring din fruktsamhet. Genom att du lär dig att observera och tolka förändringarna under menscykeln ökar din medvetenhet om fruktsamheten, din nuvarande hälsa, och du kan lättare svara på frågan ”Är jag fruktsam idag?”

Om du önskar en djupare förståelse för din menscykel och hälsa kan du under handledningen lära dig att observera, kartföra och tolka din kropps signaler.

Handledningen är baserad på Justissemetoden, ett standardiserat system framtaget för att optimera inlärningen och det dagliga användandet, metoden har sin grund i väl dokumenterad forskning.

 

Har du redan börjat kartföra din menscykel med någon annan teknik och har svårt att tolka vad din menskarta visar är du också välkommen att kontakta mig.