Om Din rytm

Jag startade Din rytm 2014 efter många år som kliniskt verksam sjuksköterska och barnmorska, en forskarexamen inom reproduktiv hälsa och några år som universitetslärare och vårdsamordnare. Resultatet av forskarstudierna stärkte mig i att börja jobba mer förebyggande och med ett helhetsperspektiv på fertilitet och hälsa. Under de senaste åren har jag utbildat mig inom holistisk reproduktiv hälsa, mediyoga, och psykoterapi och erbjuder behandling vid psykisk ohälsa, stress & utmattning, sorg/kris, parterapi, hälsa/ohälsa i fertilitet/infertilitet/klimakteriet, PMS/PMDS med mera. I min verksamhet är ett helhetsperspektiv viktigt för att få ett sammanhang att förstå hälsa och lidande och göra det mer begripligt för klienten. I mötet är närvaro, empati, värme och respekt viktiga hörnstenar där det mänskliga, sårbara får ta plats. Vår kontakt kan se ut på olika sätt och vara lång eller kort beroende på vad du söker för. Vi arbetar tillsammans som ett team, där du är expert på dig själv och jag bidrar med teoretisk kunskap och kliniska erfarenheter.

I samtal, terapi och handledning arbetar jag utifrån olika evidensbaserade teorier och metoder. I terapin kan vi förstå hur känslor, tankar och beteenden påverkar oss och hur vi genom ett förändrat tankemönster kan bli mer självreflekterande, närvarande och öka vår självmedkänsla. Existentiella samtal kan ge nya perspektiv på livsfrågor som kan kännas stora och svåra. Andra metoder för läkande och utveckling är meditation, andningsövningar, yoga och fertilitetsförståelse som kan användas var och en för sig eller i kombination.

Jag är medlem i Svenska föreningen för Compassionfokuserad terapi och vidareutbildar mig kontinuerligt och går regelbundet i handledning. I mitt nätverk har jag flera yrkesverksamma psykoterapeuter med olika grundutbildning och inriktningar.

Jag har arbetat bland annat inom födande och eftervård, på preventivmedelsmottagning, RFSU-klinik, ungdomsmottagning och hälsocentral. Efter min disputation 2013 arbetade jag några år som universitetslärare och senare som samordnare av Mödrahälsovården i Stockholms läns landsting.