Psykoterapi

Det finns många anledningar att gå i terapi. Kanske vill du må bättre, lära känna dig själv lite mer, utveckla dina relationer, förändra något i din livssituation eller behöver vägledning i en livskris. I terapin får du stöd och hjälp att förstå, bearbeta och förändra det som gör att vardagen blir problematisk. Det är början på en resa av personlig läkning och utvecklig som ger nya perspektiv och erfarenheter.

Jag erbjuder behandling vid:
Nedstämdhet/depression
Stress och utmattning
Sömnproblem
Relationsproblem
Parterapi
Sorg/kris
Ångest/oro
Livsförändring (exv klimakteriet)
PMS/PMDS

Hur går det till?

I terapin används olika tekniker beroende på vad du behöver hjälp med, lugnande andning, visualisering, situationsanalys, perspektiv övningar för att förstå våra olika sidor etc. Jag arbetar utifrån Kognitiv beteendeterapi (KBT) och Compassionfokuserad terapi (CFT) för att få en förståelse för hur känslor, tankar och beteenden påverkar oss, och samtidigt stärka vår omsorgssida för att må bättre.
När vi förstår oss själva bättre kan vi förhålla oss på ett nytt sätt till vår situation och vårt lidande. KBT och CFT har i forskning visat sig vara effektiv i behandling vid nedstämdhet/depression, långvarig stress/utmattning, ångest/oro, social rädsla.

Existentiella samtal kan ge nya perspektiv på livsfrågor som kan kännas stora och svåra. Andra tekniker för läkande och utveckling är självmedkänsla, acceptans och mindfulness. De olika teknikerna fungerar var och en för sig eller i kombination.

Jag har ett helhetsperspektiv i terapin vilket innebär att ditt sociala sammanhang och din uppväxt är viktiga delar för att förstå det mående du kommer med.

Första mötet är ett bedömningssamtal då du berättar vad du behöver hjälp med, och jag berättar vad jag kan erbjuda dig. Varje session tar 50 minuter, vi ses en gång i veckan och du får ibland med dig hemuppgifter för att hålla processen igång. En kontakt kan se ut på olika sätt och baseras bland annat på behov och mål, den kan vara lång eller kort beroende på vad du söker för (15-20 ggr eller mer).

Nuvarande pris:
Enskild terapi 1000kr/50 min
Parterapi 1500kr/90 min

Önskar du komma i kontakt med mig, skicka ett meddelande genom att klicka här eller ring mig på 0766-144118.

"Det har känts så bra att du har väglett oss. Vi har tyckt om den mjuka, tydliga och förstående atmosfären."

- Jessica & Pär