Lär känna dig själv på nytt

Om Din rytm

Hos Din Rytm lär du dig att förstå och lyssna in din kropp och ditt sinne. Vi arbetar som ett team där du är expert på dig själv och jag bidrar med teoretisk kunskap och kliniska erfarenheter. Vår kontakt kan se ut på olika sätt och vara lång eller kort beroende på vad du söker för. Jag har erfarenhet från flera områden såsom psykisk hälsa/ohälsa, reproduktiv hälsa, sex- och samlevnad, existentiella frågor kring fertilitet, menscykelhälsa och hälsa i klimakteriet. Jag arbetar utifrån ett helhetsperspektiv som stödjer reproduktiv frihet och respekterar dina sexuella och reproduktiva val. Värme, empati och respekt är viktiga ledord i verksamheten.