DEN VIKTIGA ANDNINGEN
2018-12-16 08:17

Andningen har sedan begynnelsen förknippats med livsprocesserna och med livet självt.

De senaste 24 timmarna har du tagit ungefär 20 000 andetag. Om du inte andas dör du. Vi klarar oss i dagar utan vatten och i veckor utan mat men redan efter ett par minuter utan syre dör cellerna i kroppen. Efter bara 4 minuter utan syre kommer din hjärna aldrig mer att fungera som förr.

Precis som alla andra större organismer är människan beroende av speciella organ i kroppen för utbyte av syre och koldioxid med omgivningen.

Andningssystemet förser kroppen med syre genom andetaget. Luften värms, fuktas och renas när den passerar mun, näsa, svalg, luftstrupe på väg ner i bronker och lungor. Hela systemet är viktigt för vårt utbyte av syre och koldioxid.

Syret används som bränsle i cellen vid sönderdelningen av näring. Vid sönderdelningen av näringen frigörs energi som i sin tur driver cellprocesserna. Resterna av processerna i cellerna består huvudsakligen av koldioxid och vatten, vilket vi avlägsnar via vår andning.

Tips för insomning
När du går och lägger dig på kvällen, börja med att ligga på vänster sida i fem till tio minuter för att värma upp systemet. Sedan vänder du över till höger sida, vänster näsborre öppnar upp och varm och behaglig slappnar du av och somnar lättare.

Prana – livsenergin
Via andningen fyller du enligt det yogiska synsättet på med pranisk energi som flödar genom dina energikanaler, hela ditt system fylls på med livskraft. Livskraften får ditt hjärta att slå, diafragma att aktiveras, kroppstemperaturen att balanseras och blodet i dina lungor att renas.

När du har en lugn och djup andning är din energi i balans, då kan ingenting kan rubba dig. Via andningen tar du kontroll över sinnet. Med kontroll över sinnet kan du nå djupt in i din själ. Om du kan kontrollera andningen kan du, enligt det yogiska synsättet, ta kontroll över ditt liv.

Sjukdom börjar enligt yogan som obalanser i det praniska flödet. Om det är försvagat är du konstant trött och orolig, med brist på kreativitet. Yogaträningen handlar på ett plan om att fylla på med prana och skapa balans i ditt energisystem, balans mellan kropp och sinne. En fullständig balans som leder till att du växer och mognar som människa. En balans som i slutändan leder till en fördjupad och fundamental medvetenhet på alla nivåer inom dig själv.

Prana är livsenergin som genomsyrar allt levande.
Prana kommer in i kroppen med luften vi andas, maten vi äter och vattnet vi dricker. Även genom huden och håret når livskraften oss vid massage och beröring, och solens ljus. En annan aspekt av livskraften är Apana, den renande utrensande energin. När Prana och Apana är i balans och din andning är lugn och djup då kan inget rubba dig.

Enligt det yogiska synsättet är flödet av luft in och ut genom näsan oerhört viktigt i formandet av den mentala balansen och personligheten. Luftflödet påverkar tillgången på Prana i kroppen och i hjärnan. Via andningen får den fysiska kroppen tillgång till obegränsade mängder av Prana.

Prana flödar genom och fyller upp hela universum. När du har balans i ditt praniska flöde kan du komma till insikt om att livets motsatser, liv/död, manligt/kvinnligt, glädje/sorg, styrka svaghet etc. egentligen handlar om samma sak. I det större perspektivet är allt delar av samma helhet.

Yogaträning handlar om att fylla på med livskraft och skapa balans i ditt energisystem, att nå balans mellan kropp och sinne. En balans där du kan växa och mogna som människa och som i slutändan leder till en fördjupad medvetenhet på alla nivåer inom dig själv.

Var medveten om vad som ger dig energi och vad som tar din energi.

Om du blir trött när du ätit en måltid, tänk efter vad du ätit, hur du ätit, hur mycket du ätit. Känn efter hur maten och ätandet påverkade dig.

Blir du trött av möten med andra människor? Var medveten om på vilket sätt det påverkar dig.

”Målet med yoga är att väcka din innersta kraft, och utveckla din fulla potential.”