FERTILITY AWARENESS BASERADE METODER - EFFEKTIVITET
2020-03-29 10:00

Fertility awareness baserade metoder (FABM) och dess effektivitet som preventivmetod

Fördelen med att lära sig observera kroppens fysiska tecken och symtom under menscykelns hormonella skiftningar ger en unik kunskap om fertila och infertila dagar samt förståelse för fertiliteten över tid. Effektiviteten av FABM bygger på att identifiera det fertila fönstret och genom ett aktivt val blir det möjligt att undvika eller uppnå graviditet. Som för alla preventivmetoder gäller även för FABM att användaren får adekvat undervisning av en utbildad handledare samt att reglerna följs. Därtill är användarens motivation och följsamhet till metoden avgörande för metodens effektivitet.

Manhart, M.D., et al. (2013). Fertility awareness-based methods of family planning: A review of effectiveness for avoiding pregnancy using SORT. Osteopathic Family Physician, Vol.5(1), pp 2-8.

Link retrieved Mars 30, 2020

https://doi.org/10.1016/j.osfp.2012.09.002