MENSEN KAN UTEBLI VID FÖR HÖG BELASTNING – ARTIKEL I SYDSVENSKAN
2015-08-09 10:00

Mensen kan utebli vid för hög belastning av kroppen så som intensivt tränande eller att följa en strikt diet som inte ger kroppen den näring som behövs. Om din mens uteblivit är det ett tecken på att kroppens biokemi och hormoncykel är i obalans vilket kan få konsekvenser på lång sikt. I denna artikel har jag blivit intervjuad och berättar om hur kvinnor kan förstå sin menscykel bättre.

http://www.sydsvenskan.se/inpa-livet/mensen-kan-utebli-vid-for-hog-belastning/