VAD ÄR FERTILITY AWARENESS OCH JUSTISSEMETODEN?
2018-01-29 09:18

Fertility Awareness är ett begrepp som inkluderar olika metoder för att kartlägga menscykeln och därigenom få en förståelse för sin fertilitet och gynekologiska hälsa.

”Medveten fruktsamhet” ger dig möjlighet att förstå kroppens cykliska förändringar bättre från mensdebut till mensslut. Medvetenhet om den egna menscykeln handlar om kunskapen att ”läsa” sin kropp. Du ökar din förståelse för hur din fruktsamhet förändras under cykelns olika faser och från månad till månad. Med kunskap om din egen fruktsamhet och reproduktiva hälsa har du nödvändig information när du ska göra viktiga livsval.

Justissemetoden (JM) är ett standardiserat system som är framtaget för att optimera inlärningen och det dagliga användandet. Metoden har sin grund i väl dokumenterad forskning och baseras på dagliga observationer av livmoderhalssekretet, mätningar av den basala kroppstemperaturen samt andra fysiska tecken, sk. Symptothermalmetod.

Observationen av livmoderhalsens sekret ger kunskap om vilka dagar som är fruktsamma och icke fruktsamma. Förändringen i kroppstemperatur under menscykeln ger besked om när ägglossning ägt rum.

JM applicerar ett holistiskt perspektiv som utrustar dig med praktisk kunskap om din menscykel för att bättre hantera din hälsa genom hela livet. Oavsett om det handlar om att hantera mensrelaterade besvär, förbättra din hälsa, att undvika graviditet, att bli gravid, eller förändringar i klimakteriet.

Fördelarna med JM är att den är lätt att lära sig, den är säker som preventivmetod och hjälpsam om man vill bli gravid. Metoden hjälper dig att identifiera tecken på; reproduktiv hälsa och ohälsa, fertila och infertila dagar, och ägglossning. Metoden skadar inte din hälsa på något sätt och går att använda under hela ditt reproduktiva liv.

Kunskapen ger dig möjlighet att utforska nya dimensioner av dig själv och stärker dig i och med att du blir medveten om de naturliga processerna i din kropp.

JM kan skräddarsys efter dina behov, vare sig du har regelbundna eller oregelbundna cykler, om du ammar, har slutat med hormonella preventivmedel eller är i klimakteriet.

Vilka är fördelarna med att lära sig kartlägga sin menscykel?

– Du får en preventivmetod som du kan använda om och när behov finns

– Det gör det möjligt att göra ett informerat val om syntetiska hormoner

– Du kan få värdefull feedback om din hälsa från din barnmorska

– Du får kunskap om den egna kroppen och därmed stärkt egenmakt

– Denna kunskap är en av de grundläggande delarna för att uppnå ”reproduktiv frihet”

Att lära sig Justissemetoden

Det bästa tillvägagångssättet för att lyckas med JM är att ta in så mycket du kan under den först introduktionen och därefter delta vid uppföljningshandledningarna som är upplagda för att snabbt hjälpa dig bli självsäker i förfarandet, och uppnå dina mål med lärandet.

Det första mötet inkluderar ett hälsosamtal samt introduktion av fruktsamhetens anatomi och fysiologi. Därefter går vi igenom användandet av JM, observationer, kartföring och tolkning av kartor samt vad som kan underlätta ditt lärande och hjälpa dig uppnå dina intentioner.

Under uppföljningshandledning kommer du kunna fördjupa kunskapen du erhållit, få svar på frågor som uppstått, lära dig hur du tolkar din menscykelkarta och få hjälp att nå dina mål utifrån dina individuella behov.

Jag arbetar utifrån ett helhetsperspektiv på hälsa som respekterar individens sexuella och reproduktiva val. Metoden stödjer reproduktiv frihet, och inkluderar alla menstruerare och deras partners. Lärandemodellen är utformad för optimal användarframgång i att undvika eller uppnå graviditet.